Het Plan voor Theater Ondertussen

Aanleiding

Door de aanstaande sluiting van theater de Vijf Zinnen zijn amateurgezelschappen en overige gebruikers op zoek naar een alternatief podium voor hun uitvoeringen/activiteiten. Voor velen is dit een lastige opgave.

De gemeente heeft hulp aangeboden maar in de praktijk blijkt dat de gezelschappen niet of nauwelijks aankloppen met een plan. De meeste gezelschappen kunnen nergens terecht omdat ze te groot zijn voor de twee andere theaters in Gorinchem. Daarnaast zijn locaties als de evenementenhal of sporthal veelal te duur en te onpraktisch voor een éénmalig optreden.

Bij het theater wordt regelmatig gevraagd naar een oplossing en ook bij de initiatiefnemers van dit plan zijn er vele vragen en noodkreten bekend.

Naast één of meerdere uitvoeringen zijn de meeste gezelschappen minstens acht maanden aan het voorbereiden, repeteren, vormgeven van decor en werken ze samen toe naar de uitvoering. Als de uitvoering wegvalt, bestaat de kans dat verenigingen uit elkaar vallen. Dan verdwijnt ook de verbinding tussen de bezoekers, inwoners en cultuurliefhebbers. Een algehele verschraling van de leefbaarheid in de stad is het gevolg.

Visie

Door het continueren van amateurtheater en culturele bijeenkomsten blijft de bedding behouden voor als er een nieuw of gerenoveerd theater/cultuurhuis is. Zo bedienen we de cultuurliefhebbers, inwoners en bezoekers uit de stad en regio. En trekken we zelfs nieuwe bezoekers naar onze stad.

Het stimuleren van de samenwerking tussen alle gebruikers van Theater de Vijfzinnen vergroot die bedding en creëert nieuwe kruisbestuivingen.

We zetten Gorinchem positief op de kaart als innovatieve gemeente die in creatieve oplossingen denkt en participatie faciliteert.

Er is op veel plaatsen in culturele centra een omslag gaande van vraaggericht aanbod (professionele programmering) naar activiteiten die specifiek gericht zijn op de lokale gemeenschap of waarin de lokale gemeenschap actief participeert. Door het bieden van een tijdelijke oplossing kan deze omslag worden meegenomen in de plannen voor de nieuw- of verbouw van het huidige theater.

Door amateurs een professionele omgeving te bieden en hen te begeleiden met professionele menskracht investeer je in kwaliteit waarmee ze ook buiten de grenzen van Gorinchem voor de dag kunnen komen.

Zo staat de productie Esther was Joods op de nominatie om in Amsterdam te gaan spelen in 2020.

Samenwerken met bestaande organisaties zoals de open haven dag, religieuze gezelschappen, het bevrijdingsfestival en koningsdag zien wij als een kernwaarde van dit project.

De uitstraling van het plan heeft allure, waardoor het makkelijk de landelijke pers haalt en Gorinchem bekend wordt als innovatief, vooruitstrevend en duurzaam ondernemend.

Missie

We willen een tijdelijk professioneel podium / cultuurhuis bieden aan amateur theatergezelschappen, scholen, verenigingen en festivals zoals het IFFG (Internationaal Film Festival Gorinchem). Aangevuld met een kleine professionele programmering en commerciële activiteiten op de werkdagen.

Dit alles gaan we zo duurzaam mogelijk produceren en waar mogelijk maken we gebruik van lokale leveranciers.

Flexibilisering van organisaties

Veel organisaties proberen toe te groeien naar een kleine(re) kern van vaste professionals, met daaromheen een flexibele schil van freelancers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Flexibele netwerkorganisaties lijken de toekomst te hebben: nieuwe samenwerkingsvormen op het snijvlak van publiek en privaat.

Steeds vaker zien we commerciële organisaties de exploitatie van cultuuraccommodaties overnemen, waarbij de overheid zich beperkt tot het formuleren van een culturele opdracht en daarvoor een budget meegeeft.

Tussenvormen zijn er ook: commerciële organisaties die de exploitatie van een (tijdelijk) cultuurgebouw verzorgen, waarbij een culturele instelling met subsidie van de overheid de programmering verzorgt.

Het plan

Good Vibe Producties (in oprichting) plaatst Buiten de Waterpoort een geïsoleerde, goed afsluitbare constructietent met de volgende kenmerken:

  • 20×60 meter en 8 tot 12 meter hoog
  • een podium van 10×20 m.; met een opening van 11 meter
  • een tribune met 460 zitplaatsen
  • professionele theatertechniek
  • aantrekkelijke foyer/ horeca-gedeelte in de tent

We gebruiken zoveel mogelijk inboedel van Theater de Vijf Zinnen. Van garderobe-rekken tot theaterspots tot aan de balletvloer en doeken. Ook de door het FOWW geschonken materiaal willen we graag inzetten.

De gebruikers betalen niet meer dan de gebruikelijke huur en overige kosten.

Als mogelijk wordt er met accu’s, zonnepanelen en kleine generatoren gewerkt.

Bezoekers kunnen parkeren in garage Kweeklust of Kazerneplein. Het is ongeveer 10 minuten lopen naar Theater “Ondertussen”.

Haalbaarheid

Uit cijfers van het theater blijkt dat we voor april, mei en juni kunnen rekenen op de volgende bezoekers aantallen. We beschouwen dit als minimum en verwachten met gepaste programmering, pr en samenwerkingsverbanden ook andere activiteiten te kunnen ontplooien/ondersteunen. Bijvoorbeeld 5 mei, Koningsdag en de open havendag.

Uiteraard is het van groot belang om snel te inventariseren of de gebruikers in dit plan mee willen. Wil jij gebruik maken van dit theater in de periode april – juni 2020? Laat het ons weten!D

De gemeente onderzoekt momenteel de begroting.

Tijdspad

3 mei                            1e presentatie

half mei                        2e presentatie

21 mei                          presentatie aan gebruikers met onderzoek naar draagvlak.
Kom je ook? Laat het ons even weten.

juni                               go of no go

juni ’19 – maart ‘20         bij een go: aan de slag 🙂

april – juni ‘20                realisatie

Initiatiefnemers en producenten van dit plan

Good Vibe Producties is een flexibele netwerkorganisatie (in oprichting) met als kern een samenwerkingsverband tussen Teus van der Stelt (Lumiteus) en Mikka Körner (Korner AV).

Kortom:

De gebruikers van het huidige theater en de gemeente zoeken naar een oplossing voor de tijd dat de Vijf Zinnen dicht is. Het is van groot belang de culturele samenhang in de stad vast te houden en te vergroten;

Gorinchem aantrekkelijker te maken voor bezoekers van buiten door een levendig en breed cultuur aanbod.

Good Vibe Producties biedt de oplossing in de vorm van een tijdelijk professioneel theater met allure, wat gemakkelijk de landelijke pers haalt.

Theater “Ondertussen” wordt gerund door een klein team professionals, aangevuld met ZZP-ers en vrijwilligers. Het staat op de schitterende locatie Buiten de Waterpoort.

De foyer wordt uitgebaat door een ervaren horecaondernemer.

De drie maanden van uitvoeringen worden voorafgegaan door minstens acht maanden repetities, samenwerken en sociale cohesie.